Giới thiệu

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV LỘC TÙNG

7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan   Chi tiết: - Hoạt động kiến trúc - Khảo sát xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Tổ chức giám sát thi công, kiểm định xây dựng 7410 Hoạt động thiết kế chuyên…

GIỚI THIỆU VỀ CTY TNHH MTV LỘC TÙNG

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lộc Tùng được thành lập theo đăng ký kinh doanh số: 0106666015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 15/10/2014. Đăng ký cấp lại ngày 25/05/2015 và đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh…