Dự án

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

Địa điểm xây dựng: Đông Anh, Gia Lâm, Hà Nội

Diện tích sàn xây dựng 250m2

Số tầng cao: 3 tầng

Năm thiết kế: 2017

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

H1. Hện trạng

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

H2. Mặt bằng hiện trạng

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

H3. Phối cảnh cải tạo nâng tầng

CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG

H4. Phối cảnh góc sau cải tạo

2017.09.30.Loctung.com