Dự án khác - Other Projects

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH CHIM

 Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng
của thành phố Đà Nẵng, vừa qua UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư xây
dựng công trình giao thông vượt Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng và giao cho Sở GTVT
thành phố Đà Nẵng thông báo mời đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế đầu tư
xây dựng công trình giao thông vượt sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

 Mục tiêu của cuộc thi là nhằm lựa chọn được phương án thiết kế đầu tư xây dựng tối ưu nhất, nhằm tăng cường kết nối giao thông hai bờ sông Hàn, giải quyết lưu thông và phân bổ mật độ giao thông hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.

 Tham gia cuộc thi, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải TRICC phối hợp với CT Lộc Tùng đóng góp hai phương án cầu dây văng. Phương án thứ nhất có trụ cầu được tạo dáng hình cánh chim Lạc - loài chim mang tính biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh Chim Lạc trong đời sống văn hóa người Việt Nam đã trở thành một biểu tượng khắc sâu vào tâm thức người Việt hàng nghìn năm qua. Đó chính là hình ảnh loài chim nước lớn, soãi cánh bay trên mặt trống đồng. Hình ảnh Chim Lạc là thông điệp ngàn xưa vọng lại cho chúng ta về khát vọng muôn đời chinh phục bầu trời; về ước mơ vượt không gian bất chấp giông tố thử thách. Chim Lạc chính là biểu tượng đẹp đẽ và linh thiêng của Tổ quốc Việt Nam ngàn đời.

 

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH CHIM

 

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH CHIM

 

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH CHIM

 

Dưới đây là video giới thiệu về phương án cầu cánh chim:

 

Công ty TRICC dự thi Cầu vượt sông Hàn - Phương án 2 - Cầu cánh chim