Dự án khác - Other Projects

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH BUỒM

 Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng
của thành phố Đà Nẵng, vừa qua UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư xây
dựng công trình giao thông vượt Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng và giao cho Sở GTVT
thành phố Đà Nẵng thông báo mời đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế đầu tư
xây dựng công trình giao thông vượt sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

 Mục tiêu của cuộc thi là nhằm lựa chọn được phương án thiết kế đầu tư xây dựng tối ưu nhất, nhằm tăng cường kết nối giao thông hai bờ sông Hàn, giải quyết lưu thông và phân bổ mật độ giao thông hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.

 Tham gia cuộc thi, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải đóng góp hai phương án cầu dây văng. Phương án thứ hai có trụ cầu được tạo dáng hình cánh buồm - biểu tượng của sự thành công. Hình tượng con thuyền với cánh buồm no gió, vươn cao mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió và xuôi chèo mát mái. Cánh buồm còn tượng trưng cho sự vươn xa, tung cánh ra khơi và sẵn sang đương đầu với đầu sóng ngọn gió, chấp nhận thử thách vươn ra biển lớn.

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH BUỒM

 

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH BUỒM

 

PHƯƠNG ÁN DỰ THI CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VƯỢT SÔNG HÀN PHƯƠNG ÁN CẦU CÁNH BUỒM

 

Dưới đây là video trình bày phương án cầu cánh buồm:

Công ty TRICC dự thi Cầu vượt sông Hàn - Phương án 1 - Cầu cánh buồm