Cảnh quan - Landscape

VƯỜN KÍNH THIÊN HÀ NỘI

Vườn Kính Thiên có diện tích gần 1ha thuộc quận Ba Đình, do Ban quản lý bảo vệ Lăng làm chủ đầu tư. Đây là nơi tập kết các loại hoa cây cảnh trang trí cho khu vực Lăng Bác và là nơi tiếp khách đến liên hệ công tác với Ban quản lý bảo vệ Lăng.

Hiện tại, khu vườn đã được thiết kế như 1 vườn hoa nhỏ phục vụ nhu cầu đôn đảo cây trồng và nhu cầu nghỉ ngơi của cán bộ ban quản lý. Do việc tập trung vào nhu cầu đôn đảo nên nhu cầu tạo cảnh quan đẹp để nghỉ ngơi chưa được quan tâm đầy đủ.

Năm 2001, chúng tôi đã tiến hành thiết kế bổ sung một sô công trình cảnh quan như cầu, lầu vọng cảnh, làm lại các tiểu cảnh để tăng thêm tính hấp dẫn cho khu vườn, trong khi vẫn đảm bảo diện tích tập kết đôn đảo cây cảnh cho lăng Bác.