Tin tức

KÝ ỨC ĐÔ THỊ

Cây cầu này đã bị phá hủy thế kỷ 19 trong chiến tranh của Napoleon. Kể từ đó, chưa ai xây lại cây cầu này và nó được gọi là cây Cầu Đổ.

 

KÝ ỨC ĐÔ THỊ

H1. Cây cầu trước khi được bảo tồn và quá trình thi công.

Những cư dân xung quanh đã cố gắng xây lại nó từ 190 năm nay. Dự án cải tạo lại cây cầu đã xây thêm một phần mới, khác biệt với phần cũ. Dự án này gồm 3 phần: gia cố phần còn lại của cây cầu, xây thêm phần mới và lắp đặt mặt cầu, hệ thống chiếu sáng.

KÝ ỨC ĐÔ THỊ

H2. Mặt đứng cải tạo cây cầu, mặt cắt

KÝ ỨC ĐÔ THỊ

H3. Mặt cầu bằng gỗ, thành cầu bằng thép

 

 

Hình dáng cây cầu mới gợi lại đường viền của cây cầu cũ. Vì thế, mặc dù cây cầu đã được đưa vào sử dụng, người dân xung quanh vẫn tiếp tục gọi nó là cây Cầu Đổ.

KÝ ỨC ĐÔ THỊ

H4. Cây Cầu Đổ sau khi được cải tạo

Tên dự án: Pont Trencat

Vị trí: Sain Celoni Tây ban nha

Hoàn thành: 2003

Vật liệu: Thép

Chụp ảnh: Xavier Font Solà