Tin tức

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

Các công trình kiến trúc, cũng như một số tác phẩm sáng tạo khác có thể kể lại những câu chuyện. Charles Jencks sinh ngày 21/6/1939, tại Mỹ, là kiến ​​trúc sư cảnh quan, nhà lý luận và nhà thiết kế, nổi tiếng  như là một nhà làm vườn đã làm các công trình thú vị lấy cảm hứng từ Fractals, di truyền, lý thuyết hỗn loạn và soliton.

Charles thu hút đông đảo người hâm mộ qua tác phẩm nổi tiếng "Khu vườn của lịch sử vũ trụ" ở Scotland xây dựng năm 1988. Đây là một phức hợp cảnh quan, gồm 25 vườn khác nhau, mô tả cho lịch sử hình thành của vũ trụ.

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

Tìm cách kích động suy tư về bản chất của sự vật hơn là đem lại cảm giác  thẩm mỹ, các khu vườn được thiết kế thoát khỏi cảnh quan truyền thống. Lối vào chiếm phần cao nhất của khu vực. Khi bước xuống cầu thang, du khách sẽ vào quá khứ cùng một lúc học khoảng 13 tỷ năm tiến hóa của vũ trụ. Một thác kể về câu chuyện của vũ trụ, một sân thượng cho thấy sự biến dạng của không-thời gian gây ra bởi một lỗ đen, một "Quark Walk" tạo cho người xem vào một cuộc hành trình để tìm hiểu các phần tử nhỏ nhất của vật chất, và một số địa hình và hồ nhớ lại hình học fractal.

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

LỊCH SỬ VŨ TRỤ THÔNG QUA MỘT KHU VƯỜN

Bởi vì nó là một tài sản tư nhân, khu vườn mở cửa cho du khách chỉ một lần một năm và số tiền quyên góp được tặng cho các trung tâm của Maggie, một tổ chức giúp những người bị ung thư được xây dựng để tưởng nhớ người vợ quá cố của Jencks - Maggie Keswick Jencks.

Loctung.com. 30.11.2015.TT tổng hợp