Tin tức

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

Bộ phim Hồng Lâu Mộng  ra đời năm 1987 chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần. Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Với hơn 100 triệu bản được xuất bản, tiểu thuyết này trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc đời Thanh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy vi trong vòng tám năm.

Phim trường Hồng Lâu Mộng được xây dựng ở Thượng Hải để diễn tả khung cảnh gia đình đại quý tộc đó bao gồm cả công trình và khu vườn. Công trình đã tập hợp tất cả tinh túy của công trình và vườn cảnh Trung quốc thời Thanh đến nay vẫn được dùng làm phim trường cho các bộ phim dã sử khác.

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H1. Cổng

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H2. Bình phong

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H3. Sân trước

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H4. Sân lát sỏi

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H5. Trang trí đường dạo

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H6. Lầu hóng gió

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

 H7. Ao trong sân

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H7. Vườn hông nhà

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H8. Hành lang có mái che và ghế ngồi hai bên

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H9. Hồ nước

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H10. Hồ nước

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H11. Đường dạo

NHỮNG KHU VƯỜN PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 2)- PHIM TRƯỜNG HỒNG LÂU MỘNG

H12. Khuê phòng và các manocanh nhân vật trong phim

2016.05.05. Bài và ảnh Loctung.com