Tin tức

THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

Hà Nội ngày 15/4/2015

Lộc Tùng hân hạnh thông báo, chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp các loại cây bóng mát có hoa đẹp, lá đẹp cho thị trường. Sau đây là danh sách một số loài cây và hình ảnh tại vườn ươm.

1.Ban trắng:

Tên khoa học: Bauhinia variegata

Chiều cao: 4-5m

Đường kính: 5-10cm

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

2. Chiêu liêu

Tên khoa học: Terminalia chebula Retz.

Chiều cao: 4-5m

Đường kính: 5-10cm

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

3. Cọ dầu

Tên khoa học: Eleais guineensis

Chiều cao lộ thân: 0,2m

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

4.Long não:

Tên khoa học: Cinnamomum camphora

Chiều cao: 3-5m

Đường kính: 5-8cm

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

5.Phong:

Tên khoa học: Aceraceae

Chiều cao: 3-4m

Đường kính: 5-7 cm

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

6.Phượng tím

Tên khoa học: Jacaranda Acutifolia

Chiều cao: 4-5m

Đường kính: 3-6cm

 
THÔNG BÁO SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT

Xin liên hệ với số điện thoại 0912244855 để có giá tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!