Giới thiệu

Bố cục của đảo giao thông (bùng binh)

Các bùng binh sinh ra để uốn nắn các dòng phương tiện tại giao cắt để chúng được lưu thông một cách thuận tiện. Hãy cùng Lộc Tùng xem xét các bố cục các đảo giao thông này nhé.