Giới thiệu

CÂY BỤI CHỊU BÓNG TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Cây chịu bóng là loại cây có thể sinh trưởng tốt dưới tán cây, trong số đó có những cây có hoa và cây có lá đẹp.

Bố cục của đảo giao thông (bùng binh)

Các bùng binh sinh ra để uốn nắn các dòng phương tiện tại giao cắt để chúng được lưu thông một cách thuận tiện. Hãy cùng Lộc Tùng xem xét các bố cục các đảo giao thông này nhé.